OSMANCIK GÜNDEM
İnteraktif Haber Gazetesi 
Hızlı, Doğru ve Tarafsız Haber


  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
DHA TEMSİLCİLİĞİ
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.52927.5593
Euro8.92328.9590
Hava Durumu
Saat
Takvim
Mustafa YOLCU
YAZI
ÇANAKKALE HARBİ
18/03/2018
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
 
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
 
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı'
Bazı savaşlar, milletlerin hayatında önemli yere sahiptir. Türk Milleti açısından 1071
Malazgirt Meydan Muharebesi, 1453 İstanbul’un fethi, Viyana kuşatması, Çanakkale harbi,
Kurtuluş Savaşı bu öneme sahip savaşlarımızdır.
İlk kez Çanakkale’ye 1994 yılında, ikinci 0larak 2012 yılı temmuz ayında gittim. İlk
gittiğimde, Çanakkale’yi görüp manasını anladığım da, “ bu zamana kadar, burayı niye
gelip görmedim” diye kendimden utandım. Ayrıca hacca, askere, Üniversiteye gidecek her
vatandaşımızın, önce Çanakkale ye giderek bu savaşın manasını anlamalarını, ondan sonra
gitmelerini tavsiye ederim.
Abdülhamit han hazretleri, 1900 yıllarında çağın en gelişmiş topu olan Krupp toplarından,
Almanya ya sipariş veriyor. Çanakkale boğazında da tabya inşasına başlıyor. İngiliz ve
Fransız elçileri, Abdülhamit’in huzuruna çıktıklarında tabyalar konusunu gündeme getirerek
“Siz niye Çanakkale Boğazına tabya yaptırıyorsunuz. İstanbul Boğazına niye
yaptırmıyorsunuz? Bu bizim ülkelerimize karşı hasma ne bir tutum mu ” diye sorduklarında
Abdülhamit- “ Burası benim evim. Evimin istediğim penceresini açar, istediğimi
kaparım. Bunun için kimseden izin almam.” Demiştir. Tarih Abdülhamit i haklı çıkarmış,
yaptırdığı tabyalar da, Krupp topları da Çanakkale harbinde çok işe yaramıştır.
İlkokul Müdürümüz Mehmet Kaymaz, ilkokul yıllarımızda bize Çanakkale’yi anlatmıştı.
Babası Çanakkale savaşına katılıp, gazi olmuş. Babasının amcaoğlu şehit olmuş. Gazi olan
babası şunları anlatmış:
- “ Siperde beklerken, üzerime uyuklama geldi. Rüyamda amcaoğlu gelip, bir aileye bir
şehit yeter, cephe gerisine git dedi. Hemen uyandım. Sigara içimi süresi kadar, cephe
gerisinde durulan üzeri kapalı mevziiye gittim. O anda mevziimize bomba düşüp patladı.
Mevzide olanlar şehit oldular.
-Yürüyüş kolu halinde, Sığın dere sahra hastanesine gidiyorduk. Yakınımıza bomba düştü.
Benim sağ kolum isabet almış, derisi tamamen sıyrılmış kemiklerim gözüküyordu. Yürüyüş
kolunda bulunan, tüm arkadaşlarım şehit oldu. Tek ben kalmıştım. Yaralı şekilde hastaneye
gittim. Hastane ’de bombalanmış, ölen yüzlerce askerimizin kanı, dere gibi akıyordu. Sağ
kalan sağlık ekibi koluma ilk müdahaleyi yapıp diktiler. Beni İstanbul’a havale ettiler.”
Sığın dere sargı yeri hastanesi cephenin en büyük hastanesidir. Burada bizim askerlerimizin
dışında, yaralı gelen düşman askerleri de tedavi edilmektedir. Düşmanın elinde, burasının
hastane olarak koordinatları da bulunmasına rağmen; 28 Haziran 1915 gecesi, Sargı Yeri
Hastanesini hedef alınarak, çoğu parmağını bile kıpırdatamayacak kadar ağır yaralı olan
18.000 askerimizi şehit ettiler. Mehmetçiğimiz onların hastane gemilerinin hiçbirini
bombalamazken, İngilizler Ortaçağdan kalma vahşiliklerini pervasızca sergiliyorlardı. Savaş
ve insanlık suçu işleyerek 18.000 savunmasız yaralı askerimizi katlediyorlardı.
Çanakkale İngiltere, Fransa önderliğinde yapılan haçlı çıkarmasıdır. Osmanlı Çanakkale’de
yenilmiş olsaydı, İngiltere ve Fransa İstanbul’u işgal edecekler, Türkü Anadolu’dan
kovacaklar, şark meselesini halletmiş olacaklardı. Allah onlara bu fırsatı vermedi. Balkanlar
da ittihat terakkinin yanlışları ile yenilen ordumuz, Çanakkale’de aslan kesilmişti.
 
Çanakkale Savaşı: Deniz harekâtı ve Kara harekâtı şeklinde iki dönemde cereyan etmiştir.
Çanakkale cephesi, I. Dünya Savaşı’nda, tarihin en kanlı savaşlarının yapıldığı ve
metrekareye 6000 mermi düştüğü, doktoru, mühendisi, ekonomisti, öğretmeni, öğrencisi,
esnafı ve çiftçisiyle topyekûn istiklâl mücadelesine giren bir milletin yaklaşık 250.000 şehit
ve kayıp vererek, sonuçta büyük bir zaferin kazanıldığı yerdir.
I. Dünya Savaşı’nda, Çanakkale Cephesi’nde yapılan savaşlar, 19 Şubat’tan başlayarak 18
Mart 1915 günü Türk zaferi ile sona eren deniz savaşı ile 2. dönem 25 Nisan 1915’te
başlayıp, yaklaşık bir yıl kara savaşlarının sürdürüldüğü ve ikinci büyük Türk zaferi ile
sonuçlanan dönem olmak üzere iki aşamada cereyan etmiştir. Bu savaşlarda iki taraf da
tüm gücünü ortaya koyarak, mücadele etmek zorundaydı. Çünkü Çanakkale Cephesi,
Savaş’ın kaderini değiştirecek önemli bir cephe idi.
2. Dünya harbinde Ruslar, Almanlara karşı Stalingratı savunurken, üç askerinden birine
silah verebilmiştir. Osmanlı ise onca savaştan ve Balkan savaşından sonra bile, tüm
askerinin eline tüfeğini, süngüsünü, mermisini, top mermisini verebilmiştir. Bu savaşlar aynı
zamanda, istihkâm ve levazım savaşıdır. Harp sırasında askerin karnı doyurulmuş, mektubu
gelmiş, sigarasını bulmuştur. Bu iş başlı başına organizasyondur. İstanbul’da bulunup
kullanılmayan savaş gemilerinin topları, bir kısım makineleri sökülerek Çanakkale de
tabyalarda, gözlem merkezlerinde, istihkâm bölüklerinde kullanılmıştır. Yüzlerce süvari
atının yemi, samanı da karşılanmıştır.
Çanakkale öyle bir savaş alanı olmuştur ki, burada olanları metafizik ile değerlendirme
imkânı yoktur.
Alman Komutan Liman Von Sanders, Çanakkale harbinde birçok hatalar yapmıştır.
Düşman donanmasının, Saroz Körfezine çıkarma yapacağı tezi üzerinde durmuş, askeri
yığınağın o tarafa kaydırılmasını istemiştir. Başta Atatürk olmak üzere, bu fikre karşı
çıkılmış, Von Sanders’in emrine rağmen, Anzak Koyu tarafına’da yığınak yapılmıştır. Bu
durum kuvvetlerin ikiye ayrılmasına neden olmuş, Saros körfezinden saldırı yapılmayıp,
Anzak koyuna saldırı yapılınca, birliklerin Anzak koyuna ulaşması zaman almıştır. Bütün
bunlar savaşın uzamasına, zayiatın büyümesine yol açmıştır. Almanlar söz verdikleri
miktarda, lojistik destekte de bulunmamışlardır
Çanakkale hatıraları adlı kitapta şunlar anlatılıyor:
Gözetleme yerinden cephede savaşan askerlerimizi izliyoruz. Çıkartma yapılmadan önce
İngiliz gemileri cephemizi uzun süre bombalıyor. Bomba yere düşünce beş, altı metre
yüksekliğe kadar toprak yükseliyor, bulut gibi tekrar yere iniyor. Eyvah dedik, buradan bir
askerimiz bile sağ çıkamaz. Düşmanda bu kanaate sahip olunca, gemilerden çıkarmaya
başlıyor. Bir müddet sonra bombalanan mevzilerden askerlerimiz ok gibi fırlayıp, düşmana
hücum ediyor. Çıkarma birlikleri geldikleri gibi geri dönüyorlar.
Düşmana hücum eden birliğimiz, Anzakları kovalıyor. Biz kovalıyoruz, Anzak birlikleri
kaçıyorlar. Birliğin komutanı geriye dönüp baktığında, arka tepelerden kendilerini çevirme
yapıldığını görüyor. Geri dönse, birliği yerine götürme imkânı yok. Askerlerine bu durumu
açıklamadan “ son askerim kalıncaya kadar, düşmanı kovalamaya devam edeceğim.” Diyor.
Bir süre sonra tekrar geri döndüğünde, etrafını kuşatan düşman askerlerinin bozguna
uğratıldığını görüyor. Savaş bittikten sonra, bizim hangi birliğimizin, bu bozgunu
gerçekleştirdiğini öğrenemedim diyor.
İki tarafça kazılan hendeklerin birbirine uzaklığı, 10 metrenin altında olan yerler vardır.
Akşam olduğunda dinlenmeye geçilen cephelerde, başka şeylerde olur. Düşman askerleri
keman, mızıka çalarak eğlenmeye çalışırlar. Keman çalma sona erince, bizim cepheden de
alkış sesi gelir. Bu sefer yiğit askerim, sıla özlemi ile uzun hava türküsü söylemeye başlar.
Türkü bitince, düşman cephesinden alkış sesi gelir. Ertesi gün akşam, düşman cephesinden
bizimkilere seslenilerek yine türkü söylenilmesini anlatmaya çalışırlar. Bizimkilerde gündüz
ki çatışmada o askerimizin öldüğü bilgisini aktarırlar.
 
İngilizler Çanakkale için, sömürgeleri altında olan Müslüman ülkelerden asker topluyorlardı.
Müslümanları, “Sizin halifenizi Almanlar kaçırdı. Biz, sizin halifenizi kurtarmak için
Almanlarla savaşıyoruz.” diyerek kandıran İngilizler, bu yalana kanmayan Müslümanları,
ailelerini öldürmekle tehdit ederek zorla cepheye getirdiler. Gelmek istemeyenleri ise
öldürdüler. İngiliz’in oyununa gelen Müslüman askerler Çanakkale’de, Türklerle
savaştıklarından habersiz harp ediyorlardı.
Bir bayram sabahı, ilahî bir lütuf olarak, Türk siperlerinin üzerini bulutlar kapamıştı.
Düşmanın, siperlerimizi gözetleme imkânı ortadan kalkmış, askerlerimiz çok sevinmişti. Zira
bayram namazı kılmayı çok arzu ediyorlar, fakat komutanları, toplu halde namaz kılmanın
düşman için bulunmaz bir fırsat olacağını söyleyerek, müsaade etmiyordu. Siperlerimiz
bulutlarla kapandığına göre artık namaz kılınabilirdi. Komutanından erine hep beraber saf
tuttular ve vecd içinde namaza durdular. Bayram namazını kıldıktan sonra hep bir ağızdan
şevkle tekbir getirmeye başladılar. Bu sırada düşman siperlerinden gürültü, arkasından da
silah sesleri gelmeye başladı. Meğer kendileri gibi Müslümanlarla savaştıklarını anlayan
kandırılmış askerler, düşman siperlerinde karışıklık çıkarmışlardı. İngilizler de onların bir
kısmını kurşuna dizmiş, bir kısmını da cephe gerisine çekmişti. Bu Müslüman askerlerin bir
kısmı, saf değiştirerek bizim tarafa geçtiler. Büyük kısmı, kahramanca çarpışarak şehit
oldular.
Müslüman askerleri kandırarak cepheye süren İngilizler, Müslüman olmayan Avustralya,
Yeni Zelanda gibi ülkeleri de propaganda yolu ile kandırıyordu. Hıristiyan devletlerine “
dünyayı barbar Türklerden kurtarmanın zamanı gelmiştir.” Diyorlar, bu savaşın aynı
zamanda bir haçlı savaşı olduğunu ifade ediyorlardı. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan
gelen Anzak askerleri de, İngilizler tarafından kandırılmıştı. Çanakkale savaşında, Türklerin
kahramanlığı gibi insanlığına da hayran kalan Anzak askerleri, İngilizlerin gerçek yüzünü
görüyordu. Nitekim İngilizler onlara “Türkler yamyamdır. İnsan eti yerler. Dünyayı bu
yamyamlardan kurtarmak için savaşıyoruz” şeklinde propaganda yapmışlardır. Fakat
onlar cephede gördüler ki Mehmetçik, kendi hayatını tehlikeye atarak, yaralı düşman
askerini kurtaran, kendi yaralı iken düşman askerinin yarasını sarabilecek kadar, kendi
bayat ekmek yerken düşman esirine taze ekmek yedirebilecek kadar insanlığın
zirvesindedir. Çanakkale’ye gelirken Türklerden nefret eden Anzaklar, Türklere hayran
kalarak memleketlerine dönmüşlerdir.
İngilizlerin Çanakkale’de yaptıkları âdiliklerden birisi de kimyasal gaz kullanma
teşebbüsleridir. Bu insanlık cinayeti, Lordlar Kamarasında Çörçil tarafından gündeme
getirilmişti. Bunun bir insanlık suçu olduğu vurgulanınca Çörçil, “Türkler insan değildir.
Bu yüzden gaz kullanmamızda bir sakınca yoktur” diyerek, oradakileri ikna etmişti.
Varillerle kimyasal gazlar gemilere yüklenip, Çanakkale’ye sevk edildi. Rüzgâr, mevsimin
özelliğinden dolayı denizden karaya doğru esiyordu. Varillerin kapaklarını açacaklar,
rüzgârın etkisiyle karaya doğru esen gazlar Türkleri zehirleyecekti. Kendi askerlerine de gaz
maskesi dağıttılar. Fakat Müslüman Türk’e olan ilahî yardım, İngilizlerin hesabını bozmuştu.
Variller Çanakkale’ye ulaşınca rüzgâr yön değiştirmiş, karadan denize doğru esmeye
başlamıştı. Gemilerinde panik yaşadılar. Rüzgarın bu durumu, savaş boyunca devam etti.
Zehirli gaz kullanmaya muvaffak olamayan İngilizler, başka bir kalleşliğe, başka bir insanlık
suçuna imza atmayı başardılar.
Çanakkale’de İngilizler ve müttefikleri mağlup oldular. Savaş bitti, fakat İngiliz hilesi
bitmedi. Savaştan sonra İngilizler Londra’nın iki önemli caddesine, Oxford ve Cambridge
caddelerine birer heykel dikmişler. Hâlen mevcut olan bu heykellerde, Osmanlı askerinin
süngüsünün ucunda bir İngiliz askeri tasvir edilmekte ve altında şu ifadeler yazmaktadır:
“Türkler, Çanakkale’de babanı böyle öldürdüler”
İkiyüzlü İngilizler, aldatmacaları ile yetmiş iki milleti peşlerine takıp, dev zırhlılarla dünyanın
bir ucundan gelip, ülkemizi işgal etmeye çalışıyorlar. Her türlü imkânsızlığa rağmen,
göğüslerindeki imanla savaşan Mehmetçiğe ölüm kusuyorlar. “Bütün bunlara rağmen,
vatanını savunan Türkler hunhar, saldırgan İngilizler mazlum oluyor. “
 
Medeniyetin timsali olarak gösterilen İngiliz ve batı hayranlığımız ile ülkemizde İngilizce
ders görülen okullar açıyoruz, onların yaşam tarzlarını kendimize örnek alıyoruz.
Bize düşen “Çanakkale savaşından, halen süren Haçlı seferinden gerekli dersleri
alarak, uyanık olmamızdır.”
Mustafa Yolcu


732 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

İSKİLİP İLÇEMİZDE TÜRK BOYLARININ İSİMLERİNİ TAŞIYAN YERLER: - 15/09/2020
Türk boyları Anadolu’nunçeşitli bölgelerine yerleşmiştir. Bir ili ele aldığımız ’da en fazla üç Türk boyunun olduğunu görürüz.
İYİMSERLİK- KÖTÜMSERLİK - 06/09/2020
Bazı ortamlarda ruhumuz kararır, oradan negatif enerji ile ayrılırız.
ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ- YIL 1975 - 27/08/2020
Size Ankara hukuk Fakültesinde, halen Avukat bir arkadaşımın yaşamış olduğu bir olayı anlatacağım.
İSKİLİP TAŞ MEKTEP HATIRASI - 07/08/2018
ANAP’tan, 1987-1991 tarihleri arasında Çorum Milletvekili olan Mustafa Namlı, İskilip’te bulunan taş mektep ile ilgili hatırasını anlattı.
YAVUZ ASLAN ARGUN ABİ İLE HATIRALAR - 03/08/2018
Yavuz abi Mücadele hareketinin pratisyeni idi. Sorunlara çözüm bulan, birleştirendi.
SÖĞÜT GEZİSİ - 23/07/2018
15.07. 2018 Pazar günü, hemşerim Muhittin çağıl’ın düzenlediği tur ile, Söğüt ve Bilecik’e gittik.
ÇALIŞMAYAN ORGAN YOK OLUR - 05/07/2018
Otobüs durağında beklerken, 78 yaşlarında birisi ile sohbet ettik.
ÇARIKLI ERKAN NASİHATİ - 30/05/2018
Memlekette altı adamlık bağımız vardı.
BAKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SADA İMİŞ - 28/05/2018
Eskiden hayat şartları daha zor, geçim sıkıntısı daha fazlaydı.
 Devamı