OSMANCIK GÜNDEM 
Hızlı, doğru ve tarafsız  haber...

  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı
  • Osmancık'ın Dünya'ya Açılan Kapısı

DHA TEMSİLCİLİĞİ
Hava Durumu
Anlık
Yarın
8° 0°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.34175.3631
Euro6.06746.0917

Badminton ´da İl Temsilciliği görevine 24 yıldır bu branşa hizmet veren Barış Boyar atandı.

Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar oldu
Badminton ´da İl Temsilciliği görevine 24 yıldır bu branşa hizmet veren Barış Boyar atandı.
1994 yı­lın­da Ço­rum´da ilk kez Eti Li­se­si´nde Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni Hay­dar Ka­ya ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan Bad­min­ton bran­şın­da­ki ça­lış­ma­la­rın ilk öğ­ren­ci­le­rin­den olan Ba­rış Bo­yar öğ­ren­ci­lik ya­şa­mı bo­yun­ca spor­cu ola­rak bu branş­ta bir çok ba­şa­rı­ya im­za at­tı.
Öğ­ren­ci­li­ği­nin ar­dın­dan Üni­ver­si­te­si ya­şa­mın­da da Bad­min­ton ´da ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden Ba­rış Bo­yar Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ol­duk­tan son­ra Os­man­cık il­çe­sin­den Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu ve Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı´nda ül­ke­mi­zi tem­sil eden spor­cu­lar ye­tiş­tir­me­yi ba­şa­ran Ba­rış Bo­yar bu ba­şa­rı­sı­nı geç­ti­ği­miz yıl baş­la­dı­ğı Ço­rum Be­le­di­ye­si Gençlik spor bün­ye­sin­de de de­vam et­tir­mek için ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.
Ba­rış Bo­yar, Fe­de­ras­yon´un ona­yı ile bu haf­ta­dan iti­ba­ren İl Tem­sil­ci­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı.
Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
697 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın